ภาษา :
   ที่ตั้ง
   
S 17 @Nimman
   33/3 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย17
            ต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200 

   โทรศัพท์
   โทร: +66 53 221 717
   จองห้องพักติดต่อ
            +66 95 447 1717
            มือถือ: +66 98 750 1717
            แฟกซ์: +66 53 221 719

   อีเมล 
   [email protected]
   [email protected]

   เว็บไซต์ 
   www.s17nimman.com